能词网 - 欢迎您

组词 · 查询更简单!

查询方法:你需要查询内容、点查询

折字组词

"折"字开头的组词

 1. 折中 : [zhé zhōng]-也作折衷。指对几种不同的意见进行调和:~办法。~方案。
 2. 折丹 : [shé dān]-传说中的风神名。
 3. 折乏 : [shé fá]-1.贫乏。
 4. 折仓 : [zhǎn cāng]-1.zhǎn cāng交易术语 斩仓 英文名称:Liquidation斩仓(割肉、停损):是在买入币品(或股票或期货)后,
 5. 折价 : [zhé jià]-把实物折合成钱:损坏公物要~赔偿。

更多的词:

 1. 折伏
 2. 折伐
 3. 折伞
 4. 折俎
 5. 折俎
 6. 折倒
 7. 折儿
 8. 折充
 9. 折光
 10. 折兑
 11. 折关
 12. 折冲
 13. 折准
 14. 折减
 15. 折刀
 16. 折到
 17. 折券
 18. 折勾
 19. 折北
 20. 折半
 21. 折博
 22. 折受
 23. 折变
 24. 折叠
 25. 折口
 26. 折句
 27. 折合
 28. 折回
 29. 折困
 30. 折堕
 31. 折声
 32. 折奏
 33. 折契
 34. 折娄
 35. 折对
 36. 折射
 37. 折尺
 38. 折屐
 39. 折差
 40. 折巾
 41. 折帛
 42. 折席
 43. 折干
 44. 折床
 45. 折弯
 46. 折当
 47. 折征
 48. 折意
 49. 折愧
 50. 折戗
 51. 折戟
 52. 折扇
 53. 折扣
 54. 折扬
 55. 折折
 56. 折抢
 57. 折抵
 58. 折拉
 59. 折拒
 60. 折拗
 61. 折拢
 62. 折挫
 63. 折捶
 64. 折掇
 65. 折措
 66. 折摇
 67. 折支
 68. 折数
 69. 折断
 70. 折旋
 71. 折旧
 72. 折易
 73. 折服
 74. 折本
 75. 折札
 76. 折杀
 77. 折杖
 78. 折杨
 79. 折枝
 80. 折柬
 81. 折柳
 82. 折桌
 83. 折椅
 84. 折槛
 85. 折正
 86. 折步
 87. 折死
 88. 折气
 89. 折水
 90. 折消
 91. 折漕
 92. 折澄
 93. 折点
 94. 折煞
 95. 折片
 96. 折狱
 97. 折痕
 98. 折登
 99. 折皱
 100. 折盘
 101. 折短
 102. 折碗
 103. 折磨
 104. 折秤
 105. 折笄
 106. 折简
 107. 折算
 108. 折箩
 109. 折箭
 110. 折纳
 111. 折纹
 112. 折线
 113. 折绵
 114. 折缝
 115. 折罗
 116. 折罚
 117. 折罪
 118. 折翅
 119. 折翼
 120. 折耗
 121. 折联
 122. 折肱
 123. 折胁
 124. 折胶
 125. 折脊
 126. 折脚
 127. 折腰
 128. 折腾
 129. 折色
 130. 折节
 131. 折苕
 132. 折莫
 133. 折葼
 134. 折蒲
 135. 折衄
 136. 折要
 137. 折角
 138. 折讼
 139. 折证
 140. 折谋
 141. 折账
 142. 折蹬
 143. 折身
 144. 折躬
 145. 折转
 146. 折辕
 147. 折辨
 148. 折辩
 149. 折辱
 150. 折过
 151. 折道
 152. 折钗
 153. 折钱
 154. 折铛
 155. 折锉
 156. 折锋
 157. 折閲
 158. 折门
 159. 折除
 160. 折难
 161. 折页
 162. 折风
 163. 折首
 164. 折馘
 165. 折骨
 166. 折麻
 167. 折齿
 168. 折上巾
 169. 折乌巾
 170. 折便宜
 171. 折叠扇
 172. 折叠椅
 173. 折叠片
 174. 折口福
 175. 折子戏
 176. 折射线
 177. 折巾郭
 178. 折带皴
 179. 折庭槛
 180. 折扣舱
 181. 折斤斗
 182. 折旧费
 183. 折杨柳
 184. 折枝花
 185. 折柳子
 186. 折桂令
 187. 折桂枝
 188. 折现值
 189. 折现率
 190. 折脖子
 191. 折脚铛
 192. 折腰句
 193. 折腰吏
 194. 折腰步
 195. 折腰禄
 196. 折角巾
 197. 折足枪
 198. 折足铛
 199. 折过儿
 200. 折钗股
 201. 折中主义
 202. 折冲万里
 203. 折冲之臣
 204. 折冲千里
 205. 折冲厌难
 206. 折冲将军
 207. 折冲尊俎
 208. 折冲御侮
 209. 折冲樽俎
 210. 折券弃债
 211. 折原玛雅
 212. 折戟沉沙
 213. 折旧费用
 214. 折本买卖
 215. 折柳攀花
 216. 折槁振落
 217. 折箭为誓
 218. 折而族之
 219. 折股比例
 220. 折胶堕指
 221. 折腰五斗
 222. 折腰升斗
 223. 折臂三公
 224. 折节下士
 225. 折节为俭
 226. 折节向学
 227. 折节待士
 228. 折节礼士
 229. 折节读书
 230. 折衷主义
 231. 折衷是非
 232. 折角之口
 233. 折锐摧矜
 234. 折长补短
 235. 折首不悔
 236. 折鼎覆餗

"折"字中间的组词

 1. 一折书 : [yī shé shū]-按定价一折出售的廉价书籍。一折,指原价的十分之一。三十年代行销甚广,但失于粗制滥造。郑振铎《现代创作文库序》:“我认为新文学创作物要夺取大部分落后的读者,用一折书的办法来印行,是目前一个最好的手段。”阿英《敌后日记摘抄》:“有一书店,惟所售者为一折书旧小说。”
 2. 三折伞 : [sān zhé sǎn]-雨具中的一种,顾名思义就是能折三叠,能撑开,便于携带的伞具,是一种便携式工具。
 3. 三折笔 : [sān zhé bǐ]-谓捺笔有三次波折。
 4. 三折肱 : [sān zhé gōng]-就是三次折断手臂,比喻多次失败。
 5. 不折腾 : [bù zhē teng]-中国北方广大地区一个城乡老少皆知的一个民间用语。拒绝反复,拒绝翻转,拒绝折磨。

更多的词:

 1. 九折坡
 2. 九折臂
 3. 屈折语
 4. 戏折子
 5. 打折扣
 6. 拜折子
 7. 没折至
 8. 牛折齿
 9. 甲折翁
 10. 白折子
 11. 百折裙
 12. 破折号
 13. 碎折裙
 14. 穷折腾
 15. 篾折子
 16. 经折装
 17. 萧折鱼
 18. 转折号
 19. 转折点
 20. 银折盂
 21. 一折一磨
 22. 七折八扣
 23. 万折必东
 24. 三折之肱
 25. 三折其肱
 26. 不折不扣
 27. 不折不挠
 28. 丛轻折轴
 29. 九折回车
 30. 九折成医
 31. 五斗折腰
 32. 伤夷折衄
 33. 低头折节
 34. 信手折叶
 35. 偏师折衂
 36. 催眉折腰
 37. 冯驩折券
 38. 刀折矢尽
 39. 厌难折冲
 40. 周规折矩
 41. 品牌折扣
 42. 复公折足
 43. 外币折算
 44. 奏折制度
 45. 奏折呈递
 46. 宁折不屈
 47. 将功折罪
 48. 将功折过
 49. 尊俎折冲
 50. 弓折刀尽
 51. 强折贱买
 52. 得马折足
 53. 投梭折齿
 54. 拉枯折朽
 55. 损兵折将
 56. 掂梢折本
 57. 掊斗折衡
 58. 推枯折腐
 59. 提足折旧
 60. 摧心折骨
 61. 摧折恶类
 62. 摧折豪强
 63. 摧眉折腰
 64. 攀花折柳
 65. 攀蟾折桂
 66. 斗折蛇行
 67. 曲折多变
 68. 曲折离奇
 69. 曲折蜿蜒
 70. 月中折桂
 71. 月宫折桂
 72. 朱云折槛
 73. 林宗折巾
 74. 枝折花落
 75. 柳折花残
 76. 栋折榱坏
 77. 栋折榱崩
 78. 桂折一枝
 79. 桂折兰摧
 80. 樽俎折冲
 81. 片言折之
 82. 片言折狱
 83. 百折不挠
 84. 百般折磨
 85. 直线折旧
 86. 相如折秦
 87. 瞿卢折娜
 88. 累计折旧
 89. 羣轻折轴
 90. 群轻折轴
 91. 蕙折兰摧
 92. 蟾宫折桂
 93. 覆公折足
 94. 败兵折将
 95. 辩折田巴
 96. 通路折让
 97. 邮票折白
 98. 采生折割
 99. 钧折行仓
 100. 雁行折翼
 101. 霸陵折柳
 102. 面折人过
 103. 面折庭争
 104. 面折廷争
 105. 面折廷诤
 106. 鼎折覆餗
 107. 鼎折餗覆
 108. 三折股为良医
 109. 三折肱为良医
 110. 为五斗米折腰
 111. 三折肱,为良医
 112. 不为五斗米折腰
 113. 赔了夫人又折兵
 114. 单则易折,众则难摧
 115. 积羽沉舟,群轻折轴
 116. 蠹众木折,隙大墙坏
 117. 偷鸡不着,反折一把米
 118. 江山如此多娇引无数英雄尽折腰
 119. 江山如此多娇引无数英雄竞折腰

"折"字结尾的组词

 1. 一折 : [yi zhe]-又称一出。
 2. 丁折 : [dīng shé]-清 代把人丁税折算银钱匀入田赋中一并收取的制度。
 3. 专折 : [zhuān shé]-专就某事所上之奏折。
 4. 中折 : [zhōng shé]-1.中止;中断。《文选·颜延之<赭白马赋>》:“睨影高鸣,将超中折。”李周翰 注:“超,走;折,住也。”《再生缘》第三四回:“今岁孤当十八春,良缘中折恨平生。”
 5. 丰折 : [fēng shé]-清 乾隆 间定制:驻 藏 大臣及笔帖式,皆选京官充任,三年一调;本俸仍在京支领,入 藏 后,月给贴补折色银,称“丰折”。《卫藏通志·条例·职掌》:“应支驻 藏 大臣两衙门每月丰折加增及通译口粮,共银四百四十三两零。又应支司员笔帖式二员,每月丰折、通事口粮,共银八十五两九钱零。”

更多的词:

 1. 乾折
 2. 亏折
 3. 互折
 4. 会折
 5. 伤折
 6. 低折
 7. 侮折
 8. 倾折
 9. 偃折
 10. 具折
 11. 准折
 12. 凌折
 13. 减折
 14. 凶折
 15. 击折
 16. 刚折
 17. 判折
 18. 剉折
 19. 剥折
 20. 劁折
 21. 千折
 22. 半折
 23. 卖折
 24. 卷折
 25. 周折
 26. 啮折
 27. 回折
 28. 困折
 29. 圆折
 30. 复折
 31. 夭折
 32. 奥折
 33. 妄折
 34. 威折
 35. 婉折
 36. 存折
 37. 守折
 38. 宛折
 39. 密折
 40. 寸折
 41. 对折
 42. 层折
 43. 屈折
 44. 峻折
 45. 幽折
 46. 庄折
 47. 廉折
 48. 廷折
 49. 开折
 50. 心折
 51. 意折
 52. 憺折
 53. 戕折
 54. 手折
 55. 打折
 56. 扣折
 57. 扳折
 58. 抑折
 59. 抗折
 60. 拈折
 61. 拉折
 62. 拒折
 63. 拗折
 64. 拜折
 65. 挠折
 66. 损折
 67. 掂折
 68. 排折
 69. 撧折
 70. 改折
 71. 斗折
 72. 断折
 73. 方折
 74. 旋折
 75. 曲折
 76. 曾折
 77. 末折
 78. 朽折
 79. 枯折
 80. 栋折
 81. 栲折
 82. 桂折
 83. 桡折
 84. 横折
 85. 欠折
 86. 歌折
 87. 死折
 88. 殇折
 89. 残折
 90. 毁折
 91. 毛折
 92. 沮折
 93. 波折
 94. 泰折
 95. 消折
 96. 淩折
 97. 清折
 98. 漕折
 99. 燋折
 100. 玉折
 101. 理折
 102. 盘折
 103. 短折
 104. 破折
 105. 碎折
 106. 磨折
 107. 磬折
 108. 科折
 109. 租折
 110. 穷折
 111. 粹折
 112. 纠折
 113. 纡折
 114. 绉折
 115. 经折
 116. 缺折
 117. 罄折
 118. 翔折
 119. 耗折
 120. 胶折
 121. 腰折
 122. 荡折
 123. 莫折
 124. 萎折
 125. 萦折
 126. 蠹折
 127. 衄折
 128. 衣折
 129. 袖折
 130. 裁折
 131. 装折
 132. 覆折
 133. 解折
 134. 觳折
 135. 诎折
 136. 诘折
 137. 谏折
 138. 豕折
 139. 败折
 140. 贬折
 141. 贸折
 142. 赎折
 143. 跌折
 144. 跧折
 145. 踅折
 146. 踒折
 147. 踠折
 148. 蹙折
 149. 蹴折
 150. 转折
 151. 辨折
 152. 辩折
 153. 迂折
 154. 进折
 155. 逆折
 156. 逶折
 157. 遏折
 158. 遗折
 159. 邮折
 160. 采折
 161. 钝折
 162. 银折
 163. 销折
 164. 锉折
 165. 错折
 166. 阻折
 167. 除折
 168. 险折
 169. 陵折
 170. 随折
 171. 难折
 172. 非折
 173. 面折
 174. 顿折
 175. 颓折
 176. 鸟折
 177. 鼎折
 178. 齧折
 179. 龟折
 180. 丹槛折
 181. 五斗折
 182. 凶短折
 183. 声曲折
 184. 天地折
 185. 肱三折
 186. 一波三折
 187. 东量西折
 188. 兰摧玉折
 189. 几经周折
 190. 千磨百折
 191. 单则易折
 192. 单者易折
 193. 回换曲折
 194. 回环曲折
 195. 大费周折
 196. 宽打周折
 197. 屐齿之折
 198. 屡遭挫折
 199. 强自取折
 200. 曲曲折折
 201. 月坠花折
 202. 朝折暮折
 203. 朝攀暮折
 204. 木强则折
 205. 末大必折
 206. 栋榱崩折
 207. 椒焚桂折
 208. 榱崩栋折
 209. 榱栋崩折
 210. 浮收勒折
 211. 深文曲折
 212. 猿扳蛇折
 213. 瓶坠簪折
 214. 瓶沈簪折
 215. 瓶沉簪折
 216. 百败不折
 217. 百转千折
 218. 簪笔磬折
 219. 纪念邮折
 220. 缾沈簪折
 221. 艰难曲折
 222. 花开堪折
 223. 蜿蜒曲折
 224. 蠹众木折
 225. 规旋矩折
 226. 迂回曲折
 227. 隐晦曲折
 228. 首肯心折
热门字组词 换一换
随机组词 换一换
返回
顶部